پرتال جامع رشته ورزش و تربیت بدنی

نام محصول : پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی - مقایسه تاثیر 8 هفته ورزش آیروبیک بر مقاومت بر انسولین در زنان دیابتی نوع دوم

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: شانتیا
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


پایان نامه تربیت بدنی پایان نامه ارشد تربیت بدنی ایروبیک گلوکز انسولین مقاومت به انسولین زنان دیابتی

  نام محصول : پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی - مقایسه تاثیر 8 هفته ورزش آیروبیک بر مقاومت بر انسولین در زنان دیابتی نوع دوم

  فهرست مطالب
  چكیده
  فصل اول: كلیات تحقیق
  مقدمه
  بیان مساله
  ضرورت تحقیق
  اهداف پژوهش
  هدف كلی
  فرضیه های تحقیق…
  تعاریف اصطللاحات و
  تعاریف نظری
  تعاریف عملیاتی
  فصل دوم – زمینه نظری و پیشینه
  مبانی نظری تحقیق
  دیابت
  تعریف دیابت
  تشخیص دیابت
  عوامل مؤثر در وقوع و بروز دیابت
  علائم و نشانه های هشدار دهنده ابتلا به دیابت
  عوارض بیماری دیابت
  عوارض بلند مدت
  عوارض كوتاه مدت
  نكاتی را كه بیماران قندی باید توجه داشته
  علل بیماری دیابت
  انواع دیابت
  بیماری قند نوع دوم
  درمان دیابت
  علل بیماری قند نوع دوم
  توصیه های غذایی برای بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم
  ورزش و دیابت
  ورزش و دیابت نوع دوم
  نكات مهم
  بهترین زمان برای ورزش در افراد دیابتی
  آیا ورزش می تواند خطر دیابت را كاهش دهد
  اصول حیاتی برای ورزش كردن در افراد دیابتی
  فایده ورزش
  پاسخ انسولین به ورزش  
  سازگاریهای فیزیولو‍ژی  
  تاریخچه ایروبیك
  تعریف علمی ایروبیك
  تقسیم بندی ایروبیك
  اهداف ورزش ایروبیك
  شنبلیله گیاهی مفید برای دیابتی ها
  تركیبات شنبلیله  
  تركیبات پروتئینی
  اسید آمینه های  آزاد
  كربوهیدرات
  تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق
  جمعبندی
  فصل سوم- مواد و روش ها
  نوع و روش تحقیق
  نمونه آماری  
  متغیرهای تحقیق
  متغیرهای مستقل
  متغیرهای وابسته
  وسایل و ابزار تحقیق
  روش اجرای تحقیق
  نحوه اندازه گیری شاخص های تركیب های بدنی قد و وزن و BMI آزمودنی ها
  اندازه گیری متغیرهای شیمیایی
  نحوه اندازه گیری گلوكز پلاسما
  نحوه اندازه گیری انسولین پلاسما
  برنامه تمرین ایروبیك
  رعایت مسائل اخلاقی
  پیش فرض های تحقیق
  روش های آماری و تحلیل داده ها
  فصل چهارم – یافته های تحقیق
  توصیف اطلاعات
  آزمون نرمال بودن داده‌ها
  تجزیه و تحلیل داده ها
  فرضیه اول: یک دورۀ 8 هفته ای تمرین ایروبیک بر سطح گلوکز  زنان دیابتی نوع دوم تأثیر دارد
  فرضیه دوم: یک دورۀ 8 هفته ای تمرین ایروبیک بر میزان انسولین زنان دیابتی نوع دوم تأثیر دارد
  فرضیه سوم: یک دورۀ 8 هفته ای تمرین ایروبیک بر میزان  مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع دوم تأثیر دارد
  فرضیه چهارم: یک دورۀ 8 هفته ای مصرف شنبلیله بر سطح گلوکز زنان دیابتی نوع دوم تأثیر دارد
  فرضیه پنجم: یک دورۀ 8 هفته ای مصرف شنبلیله بر میزان انسولین  زنان دیابتی نوع دوم تأثیر دارد
  فرضیه ششم: یک دورۀ 8 هفته ای مصرف شنبلیله بر میزان مقاومت به انسولین  زنان دیابتی نوع دوم تأثیر دارد
  فرضیه هفتم : بین 8 هفته تمرین ایروبیک با 8 هفته مصرف شنبلیله بر روی سطح گلوکز زنان دیابتی نوع دوم تفاوت وجود دارد
  فرضیه 8: بین 8 هفته تمرین ایروبیک و  8 هفته مصرف شنبلیله بر روی سطح انسولین زنان دیابتی نوع دوم تفاوت وجود دارد
  فرضیه9 : بین 8 هفته تمرین ایروبیک و  8 هفته مصرف شنبلیله بر سطح مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع دوم تفاوت وجود دارد
  فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
  خلاصه تحقیق
  بحث و نتیجه گیری
  بررسی تأثیر تمرینات ایروبیک بر شاخص های ترکیب بدن
  بررسی تأثیر یک دوره 8 هفته ای تمرینات ایروبیک بر سطح گلوکز ،انسولین و مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دوم
  بررسی تأثیر یک دورۀ 8 هفته ای مصرف شنبیله بر سطح گلوکز، انسولین و مقاومت به
  انسولین در زنان دیابتی نوع دوم
  بین 8 هفته تمرین ایروبیک با مصرف شنبلیله بر روی سطح گلوکز ، انسولین و مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دوم تفاوت وجود دارد
  نتیجه گیری
  محدودیت های
  پیشنهادات
  پیشنهادات کاربردی
  پیشنهادات پژوهشی
  منابع
  پیوست

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی - مقایسه تاثیر 8 هفته ورزش آیروبیک بر مقاومت بر انسولین در زنان دیابتی نوع دوم
  فرمت word 100 صفحه
  منابع دارد
  فهرست مطالب دارد
  جداول دارد
  پرسشنامه دارد
  نمودار دارد
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی - مقایسه تاثیر 8 هفته ورزش آیروبیک بر مقاومت بر انسولین در زنان دیابتی نوع دوم
  هدف از تحقیق حاضر مقایسۀ تأثیر 8 هفته تمرین ایروبیک و مصرف بذر شنبلیله بر سطح گلوکز ، انسولین و مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دوم بود30 نفر از زنان دیابتی 40 سال به بالا باFBS200 میلی گرم بر دسی لیتر به بالا برای شرکت در تحقیق انتخاب و به صورت هدفمند در 3 گروه 10نفری 2 گروه تجربی (تمرین ایروبیک و مصرف شنبلیله) و یک گروه کنترل قرار گرفتند ابتدا قد، وزن و BMI آزمودنی ها اندازه گیری شد. و پس از 12 ساعت ناشتا نمونه خون اولیه به میزان 10 میلی لیتر از ورید قدامی بازویی راست یا چپ آزمودنی ها گرفته شد.
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی - مقایسه تاثیر 8 هفته ورزش آیروبیک بر مقاومت بر انسولین در زنان دیابتی نوع دوم

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه