پرتال جامع رشته ورزش و تربیت بدنی

نام محصول : پایان نامه ورزش - ورزش و حرکت درمانی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: ورزش هفت
قیمت: 150,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته تربیت بدنی پایان نامه ورزش پایان نامه تربیت بدنی حرکت درمانی

  نام محصول : پایان نامه ورزش - ورزش و حرکت درمانی

  • ورزش و حرکت درمانی
  • تعاریف و دیدگاهها
  • تاریخچه مختصری از درمان بیماران، مجروحان و معلولین به وسیله انواع روشهای درمانی
  • ماساژ
  • آب درمانی و حمام درمانی
  • دست درمانی یا درمان دستی
  • فصل دوم
  • انواع حرکت درمانی
  • حرکت درمانی
  • مشخصات نیرو
  • نیروهای مورد نیاز در حرکت درمانی
  • نیروی جاذبه
  • نیروی عضلانی
  • نیروی خارجی
  • تکیه گاه (سطح اتکاء)
  • تعادل
  • انواع تعادل
  • تعادل پایدار
  • تعادل نا پایدار
  • تعادل خنثی
  • بی حرکتی
  • بی حرکتی نسبی
  • بی حرکتی کامل
  • انواع حرکات
  • حرکات فعال (Active)
  • حرکات غیر فعال (Passive)
  • اثرات و فوائد حرکت درمانی
  • فصل سوم
  • دستگاه عصبی انسان و عملکردهای نادرست آن
  • عصب
  • دستگاه عصبی
  • دستگاه عصبی مرکزی
  • نخاع شوکی
  • مغز
  • دستگاه عصبی تنی
  • ضایعات نخاعی
  • فلج سخت
  • فلج شل
  • تأثیر ورزش و فعالیتهای بدنی بر روی اعصاب
  • عوامل مؤثر در دوره بارداری بر جنین
  • اثرات مادر بر جنین
  • تغذیه مادر
  • مصرف داروها
  • اعتیاد
  • مصرف دخانیات
  • مصرف الکل
  • اشعه ایکس و رادیواکتیو
  • بیماریها و اختلالات فیزیکی مادر در دوران بارداری
  • عامل RH خون
  • عوامل روانی در دوران بارداری
  • نشانه و علائم کودکان مبتلا به ناهنجاریهای حرکتی
  • بیماریهائی که باعث عدم تحرک اندامهای تحتانی می شود
  • آسیب دیدگی نخاع
  • آسیب دیدگی بر اثر ضربه خارجی
  • اسپینابی فیدا
  • مایلو منینگوسل
  • فعالیتهای پیشنهادی
  • بیماریهائی که جابجائی را محدود می کند
  • دررفتگی مادرزادی مفصل ران
  • بدشکلی مادرزادی
  • استئو کندروز
  • اوزگوت شولاتر
  • اپی فیزیولیز
  • فلج پا
  • فعالیت پیشنهادی
  • چه نوع حرکت ورزشی برای معلولان مناسب است
  • آیا افراد معلول می توانند همراه افراد سالم ورزش کنند
  • افرادی که قطع عضو دارند(آمپوتیشن)
  • نابینایان و ناشنوایان
  • فصل چهارم
  • عوامل روانی – اجتماعی و ناهنجاریهای حرکتی
  • علل ناهنجاریهای حرکتی از نظر روانی و اجتماعی
  • افسردگی و انواع آن
  • راه حلهای ورزشی و حرکت درمانی
  • کودکان با دشواریهای حرکتی
  • بررسی راه رفتنهای ناهنجار و درمان آنها
  • روشهای ارزیابی و تشخیص
  • فصل پنجم
  • روشهای حرکت درمانی
  • حرکات فعال
  • حرکات آزاد
  • حرکات مقاومتی
  • حرکات کمکی
  • حرکات کمکی مقاومتی
  • حرکات موضعی
  • حرکات عمومی
  • حرکات فاعلی یا شخصی
  • حرکات مفعولی
  • روشهای عمومی اِعمال حرکات فعال
  • آثار اِعمال حرکات فعال
  • نتایج حرکات فعال
  • عوامل مؤثر در کارائی عضله
  • حرکات غیر فعال
  • انواع حرکات غیر فعال
  • فشاری غیر فعال
  • روشهای اِعمال حرکات غیرفعال
  • ماساژ
  • انواع حرکات ماساژ
  • نوازش کردن
  • انواع نوازش کردن
  • استروک سطحی
  • ملاحظات در استروک سطحی
  • اثرات و موارد استفاده از استروک سطحی
  • استروک عمقی
  • روش انجام استروک عمقی
  • افلوراژ
  • نظریات در تکنیک افلوراژ
  • اثرات افلوراژ
  • موارد استفاده از افلوراژ
  • فشردن (نیدینگ)
  • نکات ضروری
  • انواع نیدینگ
  • وضعیت V , C در دستها
  • اثرات و موارد استفاده تکنیکهای نیدینگ
  • ضربه زدن
  • انواع حرکات ضربه ای
  • حرکات لرزشی
  • اثرات و موارد استفاده حرکات لرزشی
  • ممنوعیتهای ماساژ
  • فصل ششم
  • شرایط استفاده از حمامهای ســــونا
  • آثار فیزیو لوژیکی حمام سونا
  • آثار روانی حمام سونا
  • هدف از انجام حمام سونا
  • فرآیند فیزیولوژیکی حمام سونا
  • دستورات انجام حمام سونا
  • وسایل شخصی مورد استفاده در سونا
  • دستورات حین انجام حمام سونا
  • سونای خشک
  • سونای مرطوب
  • استفاده موثر از سونای مرطوب
  • اعمال پس از سونای مرطوب
  • جکوزی
  • جکوزی نشسته
  • ترتیب اعمال ماساژ
  • نحوه استفاده از جکوزی ایستاده
  • تذکرات مهم درباره استفاده از نوشیدنیها
  • مرحله بعد از سونا
  • منابع

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه ورزش - ورزش و حرکت درمانی
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه ورزش - ورزش و حرکت درمانی
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه ورزش - ورزش و حرکت درمانی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه