پرتال جامع رشته ورزش و تربیت بدنی

نام محصول : پایان نامه ورزش و تربیت بدنی - انعطاف پذیری و تمرینات کششی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: ورزش هفت
قیمت: 150,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته تربیت بدنی پایان نامه ورزش پایان نامه تربیت بدنی تمرینات کششی

  نام محصول : پایان نامه ورزش و تربیت بدنی - انعطاف پذیری و تمرینات کششی

  • فصل اول
  • مقدمه و معرفی
  • مقدمه
  • بیان مسأله
  • ضرورت و اهمیت تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • پیش‌فرضهای آزمون
  • فرضیه‌های تحقیق
  • محدودیت‌های تحقیق
  • متغیرهای تحقیق
  • تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات
  • فصل دوم
  • ادبیات و پیشنه تحقیق
  • مقدمه
  • انعطاف‌پذیری
  • انواع انعطاف‌پذیری
  • انعطاف‌پذیری ایستا
  • انعطاف‌پذیری پویا
  • انعطاف‌پذیری ایستا و فعال
  • انعطاف‌پذیری ایستا و غیرفعال
  • انعطاف‌پذیری ایستا
  • انعطاف‌پذیری پویا (بالستیك)
  • انعطاف‌پذیری دینامیك یا عملی
  • انعطاف‌پذیری فعال
  • عوامل محدودكننده انعطاف‌پذیری
  • فواید برنامه تمرینی كششی
  • كشش عضلانی و پیشگیری از آسیب
  • رخدادهای هنگام كشش عضلانی
  • چه موقع كشش را انجام دهیم
  • مبانی نروفیزیولوژیك كشش
  • دوكهای عضلانی
  • اندام وتری گلژی
  • بازتاب كششی
  • مهار خودبخودی (بازتاب كششی معكوس)
  • بازداری دوسویه
  • انواع تكنیكهای كششی
  • كشش بالستیك(پویا)
  • شش ایستا
  • كشش تسهیل عصبی
  • كشش به روش SRHR
  • رابطه مدت انقباض ایستا در PNF و افزایش دامنه حركتی
  • فصل سوم
  • روش شناسی تحقیق
  • جامعه آماری
  • نمونه و روش نمونه‌گیری
  • ابزار اندازه‌گیری
  • نوع تحقیق
  • طرح تحقیق
  • مراحل اجرای تحقیق
  • فصل چهارم
  • تجزیه و تحلیل آماری
  • مقدمه
  • توصیف آماری داده‌ها
  • آزمون فرضیه‌های تحقیق
  • آزمون فرضیه دوم
  • آزمون فرضیه سوم
  • آزمون فرضیه چهارم
  • فصل پنجم
  • بحث و نتیجه‌گیری
  • مقدمه
  • خلاصه تحقیق
  • یافته‌های تحقیق
  • بحث و نتیجه‌گیری
  • پیشنهاد برخاسته از تحقیق
  • پیشنهادات برای تحقیقات بعدی

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه ورزش و تربیت بدنی - انعطاف پذیری و تمرینات کششی
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه ورزش و تربیت بدنی - انعطاف پذیری و تمرینات کششی
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه ورزش و تربیت بدنی - انعطاف پذیری و تمرینات کششی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه