پرتال جامع رشته ورزش و تربیت بدنی

نام محصول : پایان نامه ارشد علوم ورزشی - تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و شاخص عملکرد تکواندوکاران

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: ورزش هفت
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته تربیت بدنی پایان نامه ارشد ورزش پایان نامه ارشد تربیت بدنی

  نام محصول : پایان نامه ارشد علوم ورزشی - تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و شاخص عملکرد تکواندوکاران

  • فصل اول
  • مقدمه و معرفی
  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • ضرورت و اهمیت تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • هدف کلی
  • متغیرهای تحقیق
  • متغیر مستقل
  • متغیرهای وابسته
  • فرضیات تحقیق
  • تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
  • فصل دوم
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق
  • مقدمه
  • مبانی نظری تحقیق
  • کراتین
  • تاریخچه کراتین
  • منابع کراتین
  • سنتز درونی و مکانیزم کراتین
  • نقش کراتین در بدن
  • عوارض جانبی
  • آمونیاک
  • متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکلتی
  • پاسخ‌های آمونیاک هنگام ورزش
  • سایر حامل‌های بنیان آمین
  • انتقال NH3 از عضلة اسکلتی
  • پالایش NH3 پلاسمایی
  • آثار مرکزی و محیطی آمونیاک
  • خستگی مرکزی
  • خستگی پیرامونی
  • متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضلة اسکلتی ورزیده
  • سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن
  • وزن
  • عوامل موثر در وزن
  • عوامل ژتیکی در مقابل عوامل محیطی
  • عوامل هورمونی
  • سلولهای چربی درشت
  • سن
  • نژاد
  • تغییرات فصلی
  • وزن بدون چربی ( وزن خالص LBW )
  • چربی و مهارتهای ورزشی
  • سرعت
  • انواع سرعت و آزمونهای آن
  • عوامل موثر بر سرعت
  • چابکی
  • آزمون های چابکی
  • تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین
  • تحقیقات داخلی
  • تحقیقات خارجی
  • مکمل سازی کوتاه مدت
  • مکمل سازی کراتین و قدرت
  • مکمل سازی کراتین و سرعت
  • مکمل سازی کراتین و توان
  • مکمل سازی کراتین و چابکی
  • مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی
  • مکمل سازی کراتین و آمونیاک
  • فصل سوم
  • روش شناسی تحقیق
  • مقدمه
  • روش تحقیق
  • مشخصات آزمودنیها
  • مکمل سازی آزمودنیها
  • تمرینات ورزشی آزمودنیها
  • متغیر های تحقیق
  • متغیر مستقل : کراتین
  • ابزار های اندازه گیری
  • روشهای اندازه گیری متغیرها
  • قد
  • خونگیری
  • تحلیل نمونه های خونی
  • ترکیبات بدن
  • آزمون 40 یارد سرعت
  • آزمون چابکی ایلینویز
  • روشهای آماری تحلیل داده ها
  • فصل چهارم
  • تجزیه وتحلیل یافته ها
  • مقدمه
  • تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
  • آمونیاک
  • سرعت
  • چابکی
  • وزن بدن
  • توده بدون چربی
  • مایعات بدن
  • کراتینین
  • میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن
  • آزمون فرضیه های تحقیق
  • متغیرهای وابسته به تحقیق
  • فصل پنجم
  • بحث و بررسی و نتیجه گیری
  • مقدمه
  • خلاصه تحقیق
  • بحث و بررسی
  • نتیجه گیری
  • پیشنهادات

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه ارشد علوم ورزشی - تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و شاخص عملکرد تکواندوکاران
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه ارشد علوم ورزشی - تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و شاخص عملکرد تکواندوکاران
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه ارشد علوم ورزشی - تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و شاخص عملکرد تکواندوکاران

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه