پرتال جامع رشته ورزش و تربیت بدنی

نام محصول : تحقیق تربیت بدنی - بررسی میزان خشونت در زنان هاکی باز حرفه ای

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: ورزش هفت
قیمت: 50,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته تربیت بدنی تحقیق ورزش مقالات تربیت بدنی هاکی ورزش هاکی ورزش زنان خشونت در ورزش

  نام محصول : تحقیق تربیت بدنی - بررسی میزان خشونت در زنان هاکی باز حرفه ای

  • بخش اول – طرح تحقیق
  • مقدمه
  • تاریخچه ورزش
  • ضرورت و اهمیت
  • اهداف و فرضیه های پژوهش
  • تاریخچه هاكی
  • انواع هاكی
  • مجموعه قوانین هاكی
  • هاكی خطرناكترین ورزش برای زنان
  • بخش دوم – زیربنای نظری پژوهش
  • علل پرخاشگری ورزشی
  • دیدگاه های تئوریكی
  • ورزش و جامعه
  • تغییر اجتماعی از بازی تا ورزش
  • روانشناسی مردان پرخاشگرتر از زنان هستند
  • زیانهای پرخاشگری
  • بخش سوم : روش شناسی پژوهش
  • روش پژوهش
  • جامعه آماری و روش نمونه گیری
  • ابزار پژوهش و اعتبار و روایی
  • نمونه پرسشنامه
  • روش های آماری
  • بخش چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری
  • یافته های تحقیق: توصیف آماری متغیرهای تحقیق
  • پیشنهادات
  • منابع و پیوست

  مشخصات فنی محصول : تحقیق تربیت بدنی - بررسی میزان خشونت در زنان هاکی باز حرفه ای
  بررسی تخصصی محصول : تحقیق تربیت بدنی - بررسی میزان خشونت در زنان هاکی باز حرفه ای
  نظرات کاربران در مورد محصول : تحقیق تربیت بدنی - بررسی میزان خشونت در زنان هاکی باز حرفه ای

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه